1. K L Rahul 2548 runs

1. K L Rahul 2548 runs

P C- LATESTLY

2. Shaun Marsh 2477 runs

2. Shaun Marsh 2477 runs

P C- ESPNCRICINFO

3. David Miller 1974 runs

3. David Miller 1974 runs

P C- REDIFF

4. Mayank Agarwal 1513 runs

4. Mayank Agarwal 1513 runs

P C- MYKHEL

5. Glenn Maxwell 1383 runs

5. Glenn Maxwell 1383 runs

P C- CIRCLEOFCRICKET