Avesh Khan 18 wickets 23.11 avg

Avesh Khan 18 wickets 23.11 avg

P C- ESPNCRICINFO

Mohsin Khan 14 wickets 14.07 avg

Mohsin Khan 14 wickets 14.07 avg

P C- INDIATIMES

Jason Holder  14 wickets 27.92 avg

Jason Holder  14 wickets 27.92 avg

P C- CRIC TIPS

Ravi Bishnoi 13 wickets 35.07 avg

Ravi Bishnoi 13 wickets 35.07 avg

P C- THE BRIDGE

Krunal Pandya  10 wickets 26.50 avg

Krunal Pandya  10 wickets 26.50 avg

P C- SPORTS LUMO